Brama
Korona Solardyjska
Historia
Kartografia
Symbole państwowe
Dane podstawowe
Forum
Władze
Order Złotego Słońca
Język solardyjski

Wielki Książę
Książę Cienia
Książę Światła
Książę Mroku
Książę Bez Ziemi
Rząd Korony
Sejmik Korony
Rządcy

Kartografia

Bardzo ważny dział dokumentujący mapy, szkice itp. Od jakiegoś czasu polskojęzczne państwa wirtualne pracują nad stworzeniem wspólnej mapy v-państw. Nie wszystkie państwa wirtualne mają opracowane potrzebne szkice dlatego niektóre obszary nie są dokladnie określone na mapach. Należy także pamiętać, że w państwach wirtualnych istnieje odmienna, choć podobna, skala miar co czasami utrudnia orientację. Generalnie jednak wszystkie mapy są opracowane opierając sie na prawdziwych warunkach. W Solardii obowiązującą jednostką powierzchni jest jeden łan. Jeden łan to kwadrat o boku rownym jednej pili. Jedna pila to długość 1000 topów. Jedna czwarta łana to jedna kwadra. To czysto wirtualne jednostki. Obecnie istnieje jednak nurt do określenia ich względem realnych miar co uwzględniono na nowszych mapach.


Mapa fizyczna Solardii


Pierwszy Szkic

DOŁĄCZ
Panel
FORUMIX
Kontakt

Mieszkańcy
Prawo
Katalog