Brama
Korona Solardyjska
Historia
Kartografia
Symbole państwowe
Dane podstawowe
Forum
Władze
Order Złotego Słońca
Język solardyjski

Wielki Książę
Książę Cienia
Książę Światła
Książę Mroku
Książę Bez Ziemi
Rząd Korony
Sejmik Korony
Rządcy

Historia Korony Solardyjskiej


Korzenie Solardii sięgają roku 1995 kiedy to powstała osada Evilstone. Od 2001 roku Solardia była prowincją Królestwa Dreamland, a od 2005 roku może samodzielnie stanowić o sobie.


Kalendarium wydarzeń:
1995r. - założono Wolne Miasto Evilstone
1997r. - upadek Evilstone
1997-2001 eksodus z Evilstone
1998 czerwiec - założono Królestwo Dreamland
2001 marzec 15 - do Królestwa Dreamlandu wcielono Evilstone łącząc je z prowincją Domena Królewska, w ten sposób ustanowiono prowincję Solardia.
2001 listopad 27 - ukonstytuowanie Księstwa Solardii na warunkach Konstytucji Federacyjnego Królestwa Dreamlandu
2001 lato - wojna domowa w Królestwie Dreamland
2005 kwiecień 18 - proklamacja niepodległości, początek wojny secesyjnej
2005 maj 6 - niepodległość Solardii, układ pokojowy z Królestwem Dreamlandu kończący wojnę secesyjną
2005 maj 7 - Solardia zajmuje nowe wyspy i przenosi wszelkie swoje włości
2005 maj 12 - Solardia i Baridas tworzą Konfederację Juweńską, zalążek zjednoczonego państwa
2005 lato - Solardia zajmuje tereny Cyberii i uzyskuje drogą cesji od Rządu Cyberii na uchodźctwie prawo do Cyberii
2005 lipiec - kolonizacja Cyberii
2005 sierpien 29 - do Konfederacji Juweńskiej dołącza Gryfinlandia
2005 wrzesień - władze i mieszkańcy Gryfinlandii opuszczają państwo, Gryfinlandia staje sie terytorium powierniczym Konfederacji Juweńskiej
2006 wiosna - Baridas występuje z Konfederacji Juweńskiej, Konfederacja przestaje istnieć a jej sukcesorem jest samodzielnie Solardia
2007-2009 - wojny domowe w Solardii
2009 - 2011 - dezintegracja Solardii, upadek struktur państwowych
2011 marzec - inwazja Stołocka na Cyberie
2011 kwiecien - zbrojny opór Solardii, nieformalne odbudowanie struktur państwa, poczatek odbudowy państwa
2011 sierpień - wycofanie Stołocka z Cyberii
2011 12 01 - Wielka Konstytucja, Wielkie Księstwo Solardii tworzy osobne struktury Korony Solardyjskiej i Księstwa Cyberii, Solardia staje sie ponownie pełnoprawnym i suwerennym państwem wirtualnym


Poczet władćów bezpośrednich:
Władca Wolnego Evilstone - Bob Ethemberry 1995-1997
Władca Wolnego Evilstone - Morfeusz Tyler ??.01.2001-??.02.2001
Namiestnik Domeny Królewskiej - Morfeusz Tyler 19.01.2001 - 15.03.2001
Namiestnik Solardii, Książę Solardii - Morfeusz Tyler 15.03.2001 - 13.04.2004
p.o. Namiestnika Solardii - Bartosz Szkodi Lenczowski 13.04.2004 - 15.05.2004
Namiestnik Solardii, Książę Solardii - Morfeusz Tyler 15.05.2004 - 13.04.2005
Namiestnik Solardii - Ange Dan 15.04.2005-25.04.2005
Namiestnik Solardii - Hans Upenress 25.04.2005r.- 06.05.2005
Książę Solardii - Morfeusz Tyler 24.04.2005 - 06.05.2005
Wielki Książę Solardii - Morfeusz Tyler 06.05.2005 - 19.11.2005
Regent Solardii - Ange Dan 19.11.2005 - 27.12.2005
Wielki Książę Solardii - Morfeusz Tyler 27.12.2005 - 06.04.2011
Regent Solardii - Han Solo 06.04.2011 - 01.12.2011
Wielki Książę Solardii - Morfeusz Tyler 27.12.2005 - dożywotnio


Poczet władców zwierzchnich:
Władca Wolnego Evilstone - Bob Ethemberry 1995-1997
Władca Wolnego Evilstone - Morfeusz Tyler ??.01.2001-??.02.2001r.
I Król Dreamlandu - Tom Bond I ??.06.1998 - 03.09.2000r.
Regent Królestwa Dreamland - Nimitz 03.09.2000 - ??.05.2001r.
I Król Dreamlandu - Tom Bond I ??.05.2001 - ??.02.2002r.
II Król Dreamlandu - Embe I ??.02.2002 - ??.09.2002r.
Regent Królestwa Dreamland - Nimitz ??.09.2002 - ??.12.2002r.
II Król Dreamlandu - Embe I ??.12.2002 - ??.01.2004r.
III Król Dreamlandu - Artur I Piotr 01.02.04r. - 01.03.2005
Regent Królestwa Dreamland - Edward Krieg 01.03.2005-02.04.2005
III Król Dreamlandu - Artur I Piotr 02.04.2005-06.05.2005
Wielki Książę Solardii - Morfeusz Tyler 06.05.2005r. - 19.11.2005r.
Regent Solardii - Ange Dan 19.11.05 - 27.12.05r
Wielki Książę Solardii - Morfeusz Tyler 27.12.2005r. - 06.04.2011r.
Regent Solardii - Han Solo 06.04.2011r - 01.12.2011r.
Wielki Książę Solardii - Morfeusz Tyler 27.12.2005r. - dożywotnio


DOŁĄCZ
Panel
FORUMIX
Kontakt

Mieszkańcy
Prawo
Katalog