Brama
Korona Solardyjska
Historia
Kartografia
Symbole państwowe
Dane podstawowe
Forum
Władze
Order Złotego Słońca
Język solardyjski

Wielki Książę
Książę Cienia
Książę Światła
Książę Mroku
Książę Bez Ziemi
Rząd Korony
Sejmik Korony
Rządcy

Rząd Korony Solardyjskiej


Rząd Korony zarządza Koroną Solardyjską zgodnie z obowiązujacym prawem. Na czele rządu stoi Kanclerz Korony, którym zostaje poseł Sejmiku Korony z najwiekszą liczbą głosów uzyskanych w wyborach.

Kanclerz Korony

Kieruje pracami Rządu Korony i Sejmiku Korony, powołuje podległych mu ministrów.

Podkanclerzy Korony

Kieruje administracją krajową oraz sprawami wewnętrznymi Korony.

Skarbnik Korony

Kieruje finansami krajowymi, oraz jest członkiem komisji do spraw emisji pieniądza.

Kustosz Korony

Kieruje ogółem spraw związanych z kulturą fizyczną i życiem duchowym obywateli.

DOŁĄCZ
Panel
FORUMIX
Kontakt

Mieszkańcy
Prawo
Katalog