Brama
Korona Solardyjska
Historia
Kartografia
Symbole państwowe
Dane podstawowe
Forum
Władze
Order Złotego Słońca
Język solardyjski

Wielki Książę
Książę Cienia
Książę Światła
Książę Mroku
Książę Bez Ziemi
Rząd Korony
Sejmik Korony
Rządcy

Sejmik Korony Solardyjskiej


Sejmik Korony uchwala prawo krajowe oraz współtworzy prawo wspólnotowe Wielkiego Księstwa Solardii. Kadencja trwa pieć miesięcy. Skład parlamentu to trzech posłów wybieranych w wyborach.

Marszałek Sejmiku Korony

Kieruje pracami Rządu Korony i Sejmiku Korony, powołuje podległych mu ministrów.

Pozostały skład Sejmiku Korony

DOŁĄCZ
Panel
FORUMIX
Kontakt

Mieszkańcy
Prawo
Katalog