Brama
Korona Solardyjska
Historia
Kartografia
Symbole państwowe
Dane podstawowe
Forum
Władze
Order Złotego Słońca
Język solardyjski

Wielki Książę
Książę Cienia
Książę Światła
Książę Mroku
Książę Bez Ziemi
Rząd Korony
Sejmik Korony
Rządcy

Władze Korony Solardyjskiej

Wielkie Księstwo Solardii z racji swego charakteru oraz ustroju ma struktury feudalne. Zgodnie z powyższym Korona Solardyjska jest suwerenem Wielkiego Ksiestwa Solardii. Ze względu jednak na to, iż w państwie wirtualnym największym problemem jest ilość mieszkańców - ilość urzędów jest maksymalnie zminimalizowana.

Suwerenem, głową państwa i jedynym zwierzchnikiem Książąt jest Wielki Książę. Pełni on swoją funkcje dożywotnio a następcę wyznacza samodzielnie.

Książę Cienia opiekuje się Korona Solardyjska, jest zwierzchnikiem Rządu i Sejmiku Korony, a także prowadzi sprawy zagraniczne. Książę przewodniczy też Radzie Książęcej, która jest jednocześnie organem doradczym Wielkiego Księcia, izbą wyższą parlamentu a także sądem najwyższym - apelacyjnym.

Książę Światła opiekuje się Krainą Światła i jej grodami. Książę należy do Radzy Książęcej.

Książę Mroku opiekuje się Krainą Mroku i jej grodami. Książę należy do Radzy Książęcej.

Książę Bez Ziemi jest głównym architektem księstwa, wspiera rozbudowę techniczną Księstwa. Książę należy do Radzy Książęcej.

Kanclerz przewodniczy zarówno Sejmikowi jak i Rządowi, odpowiada za kierunki rozwoju wewnętrznego kraju. Kanclerzem zostaje poseł, który uzyskał najwięcej głosów w wyborach do Sejmiku. Korona Solardyjska posiada autonomiczny Rząd i Sejmik.

Sejmik składa się z trzech posłów - w tym jeden jest jednocześnie Kanclerzem. Sejmik jest izbą niższą parlamentu i reprezentuje interesy obywateli.

Rząd składa się z trzech ministrów i Kanclerza. Realizuje kierunki rozwoju kraju i bieżącą administrację. Ministrowie mają wyznaczone obowiązki zgodnie z konstytucją.

Hetman Wielki jest głównodowodzącym armii zwanej Gwardią Solardii. Podlegają mu gwardziści zarówno oficerowie jak i poborowi. Oficerowie Gwardii Solardii są jednocześnie sędziami ulicznymi - przeprowadzając proces sądowy bezzwłocznie, nawet na miejscu zdarzenia.

Rządcy opiekują się wyznaczonymi grodami, aktywizują i pomagają mieszkańcom swych grodów.

DOŁĄCZ
Panel
FORUMIX
Kontakt

Mieszkańcy
Prawo
Katalog